Vytyčení vlastnické hranice

Vytyčením vlastnické hranice se přenáší hranice zakreslená v katastrální mapě do terénu. Hranice se v terénu vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě a její lomové body se vyznačí předepsanými hraničními znaky (plastovými mezníky, hřeby, železné trubky atd.). Pokud se chystáte provádět stavební činnosti, které jsou vázány na hranici parcely (plot, stavba u hranice), nebo jen chcete znát hranice svých pozemků, je vždy vhodné si nechat hranici předem vytyčit.

Vytyčujeme:

  • Vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
  • Vlastnické hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci
  • Vlastnické hranice při realizaci projektu pozemkových úprav
  • Užívací hranice pozemku – hranic věcného břemene apod.

Objednat geodetické práce