Geodetické práce na stavbách

Před výstavbou většiny objektů je zapotřebí provést geodetické zaměření stávající situace. Tzn.zaměřit výškové poměry stavebního pozemku, zaměřit povrchové znaky stávajících inženýrských sítí, návaznost na sousední objekty, komunikace a příjezdové cesty.

Objednat geodetické práce