Vytyčení stavebních objektů

Každé větší či menší stavbě předchází vytyčení její přesné polohy v terénu. U většiny staveb je nezbytná přítomnost geodeta, který využívá přístroje schopné vyměřit přesnou plošnou i prostorovou polohu stavebního objektu.

Objednat geodetické práce