Ceník

Geometrické plány

Zaměření novostavby rod.domu, chaty, zahr.domku, garáže od 4000,- Kč
Geometrický plán na rozdělení pozemku od 4000,- Kč
Geometrický plán na vyznačení věcného břemene od 3000,- Kč

Ceník dalších prací

Vytýčení vlastnické hranice pozemku od 4000,- Kč 
Zaměření zájmového území pro potřeby projektanta od 3000,- Kč
Vytýčení základů rod.domu nebo jiné stavby včetně laveček od 3500,- Kč
Zaměření kanalizační přípojky nebo jiných inženýrských sítí včetně vyhotovení příslušné dokumentace od 3500,- Kč

Uvedené ceny jsou orientační. Ceny jednotlivých geodetických prací se odvíjí od složitosti a rozsahu požadovaných prací a budou dohodnuty s každým objednavatelem individuálně.

Nejsem plátce DPH.

Objednat geodetické práce