Ceník

Geometrické plány

Zaměření novostavby rod.domu, chaty, zahr.domku, garáže od 5 500 Kč
Geometrický plán na rozdělení pozemku od 5 500 Kč
Geometrický plán na vyznačení věcného břemene od 5 500 Kč

Uvedené ceny jsou orientační. Ceny jednotlivých geodetických prací se odvíjí od složitosti a rozsahu požadovaných prací a budou dohodnuty s každým objednavatelem individuálně.

Nejsem plátce DPH.

Objednat geodetické práce