Geodetické práce

Potřebujete geometrický plán, vytyčení hranice pozemku nebo zaměření stavby? Rádi Vám nabídneme naše služby.

  • Odborné zpracování geometrického plánu
  • Vytyčování hranic pozemků

Potřebujete-li okamžité zpracování geometrického plánu menšího rozsahu, zajistíme geometrický plán do 10 dnů, včetně zapsání do katastru.

Objednat geodetické práce