Objednávkový formulář

Vážený zákazníku, tento formulář slouží k předávání základních informací a měl by Vám jednoduše umožnit online komunikovat s naší firmou. Jsme Vám k dispozici na telefonu a můžete také používat outlook na vlastním pc.


Kontaktní data:


Mám zájem o tyto práce:

Geometrický plán pro vyznačení novostavby, rozestavěné stavby nebo přístavby
Geometrický plán pro rozdělení pozemku
Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
Vytyčení vlastnických hranic
Ostatní geometrické plány a práce v katastru nemovitostí
Zaměření pozemku - polohopis, výškopis
Vytyčení stavby - vytyčení obvodu stavby, zajištění směrů na stavební lavičky
Vytyčení, zaměření inženýrských sítí

Poznámka:

Doplňte prosím informace o lokalitě, kde se poptávané práce nachází, název katastrálního území, parcelní číslo a další údaje