Geometrické plány

Geometrický plán se vyhotovuje v případě, že na pozemku nebo jeho části dojde ke změně, kterou je třeba zapsat v katastru nemovitostí a zakreslit do katastrální mapy.

Vyhotovíme Vám plány pro:

  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • vyznačení budovy nebo změnu jejího vnějšího obvodu
  • vyznačení věcného břemene
  • doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci

Objednat geodetické práce