Zaměření skutečného provedení stavby

Po ukončení výstavby se provádí zaměření skutečného provedení stavby . Na takto získaném podkladě je pak možné přistoupit k vyhotovení geometrického plánu, který slouží ke vkladu do katastru nemovitostí. Toto zaměření zachycuje skutečný stav nově vybudovaných stavebních objektů, terénních úprav a veškerých změn oproti původnímu stavu. Zaměření se využívá pro kontrolu správnosti a přesnosti provedení stavby.

Objednat geodetické práce